OfertaNasza oferta jest skierowana do klientów z całego kraju. Zapewniamy aktywnie i przede wszystkim profesjonalnie prowadzoną windykację na każdym etapie


Nie wymagamy jakichkolwiek opłat wstępnych, stałych ani abonamentowych. Naszym zasadniczym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanych należności, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że nasze działania będą nastawione na dużą efektywność i skuteczność.

Prowadzona przez nas windykacja nie wpływa negatywnie na relacje z kontrahentami. Przez odpowiednio wyważone, ale jednocześnie stanowcze postępowanie podnosimy prestiż i szacunek wobec naszego klienta. Przemawia za tym fakt, że bardzo często dłużnicy powracają do nas w roli klientów. Każdy może liczyć na pomoc przydzielonego opiekuna oraz pełną obsługę prawną na każdym etapie sprawy, mając wgląd do niej cały czas. Zależy nam na szybkości działań. Sądowy nakaz zapłaty uzyskujemy w ciągu około 2 tygodni. Mamy możliwość przeprowadzania wywiadów gospodarczych i współpracujemy tylko ze sprawdzonymi komornikami.

Kiedy warto wybrać nasze usługi:


Nasze działania obejmują trzy etapy prowadzenia windykacji, tj. windykację polubowną, sądową i egzekucyjną.

Większość prowadzonych przez nas spraw ma swój finał już na pierwszym etapie.

Polega on na wysyłaniu monitów wzywających do zapłaty, ustaleniu miejsca zamieszkania dłużnika, określeniu stanu jego majątku, kontaktach telefonicznych z dłużnikiem, aż po spotkanie w jego siedzibie.

W momencie, gdy dłużnik w dalszym ciągu nie reguluje swoich należności nasi specjaliści przygotowują pozew wraz z niezbędnymi dokumentami. Następnie uzyskują nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności.


W niektórych przypadkach, dodatkowo występują do sądu o zabezpieczenie majątku dłużnika. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądowego ponownie nawiązywany jest kontakt z dłużnikiem w celu polubownego zakończenia sprawy. Gdy dłużnik dalej nie reaguje następnym krokiem jest skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, w którym określony zostaje najdogodniejszy sposób egzekucji dochodzonej należności. Nasza firma zapewnia stały nadzór prawny nad toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

Usługi windykacyjne

Odpowiednio przeprowadzony proces windykacji przynosi klientowi wiele korzyści również w dalszym prowadzeniu działalności. Odzyskanie należności automatycznie skutkuje szybkim odzyskaniem utraconych korzyści, które wypracowało przedsiębiorstwo oraz poprawą bieżącej płynności finansowej. Zwiększony zostaje również rygor płatności, przez co kolejne spłaty należności następują na etapie postępowania polubownego, a nawet wcześniej.
Formularz kontaktowy